ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)     พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 
?ซีพีเอฟ? เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
สินค้าและบริการ
ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่างยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ อันสอดคล้องกับปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศ
นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายมากขึ้น 
พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
-เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
-มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับพนักงานขายหน่วยรถในเรื่องยอดขาย การบริหาร ติดตามดูแลให้ครอบคลุมร้านค้า การกระจายสินค้า ในเขตขายที่ตนเองได้รับมอบหมาย
-ดูแลสินค้าให้มีการจัดเรียงจัดโชว์ให้โดดเด่น สะอาด และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยตามขั้นตอนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด
-ขับรถ ดูแลรักษารถ รวมถึงการควบคุมดูแลสินค้าบนรถให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจัดส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ ไม่ระบุ
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : บางรัก (สีลม)
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
การศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงานและการนำเสนอการขายเป็นอย่างดี
รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นและความอดทน
สามารถขับรถและมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่สวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-766-8000 ต่อ 8702-5
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 15 เมษายน 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง