ตำแหน่งงานว่าง     กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)     ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/ผู้ช่วยวางแผนการผลิต Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/ผู้ช่วยวางแผนการผลิต - กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP) | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)

 
SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน

เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน

นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
สวัสดิการ
ด้านสุขภาพ
1. ประกันสุขภาพ
2. การตรวจสุขภาพประจำปี
3. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว

ด้านประกัน
1. ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
2. ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร)
3. ประกันชีวิตพนักงาน

ด้านการศึกษา
1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 %
2. ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 %
3. ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 %
4. ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี)
5. ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม ? ปริญญาตรี)

ด้านการออมทรัพย์
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี)

ด้านเงินกู้ยืม
1. เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี)
2. เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
3. เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%)
4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย
5. เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
6. เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
7. เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง,บุตรหรือบิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย

ด้านของขวัญยินดี
1. ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท
2. ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส
3. ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร

ด้านการเยี่ยม
1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

โบนัส / รายได้อื่น ๆ
1. โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน)
2. เบี้ยขยัน
3. คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า)
4. Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย)

การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือ ที่เปิดใหม่
1. พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ ที่เปิดใหม่
2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัท ฯ ที่เปิดใหม่

สวัสดิการอื่น ๆ
1. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด
2. ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง
3. มอบข้าวสารหอมมะลิให้พนักงาน ปีละ 2 ครั้ง

สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน
1. โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี)
2. สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 2,500 บาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี)

โอกาส
พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศ

สวัสดิการคือการตอบแทนพนักงานที่สนับสนุน SSUP GROUP 
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/ผู้ช่วยวางแผนการผลิต
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- ควบคุมและดูแลงานวางแผนการผลิตเครื่องสำอาง
- ควบคุมการสต๊อกวัตถุดิบ Material Requirement
- วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิต
- สรุป ผลจัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หากผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP พิจารณาเป็นกรณีพิเศษสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : ปทุมวัน
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย /หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ประสบการณ์วางแผนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความชำนานการใช้ระบบ SAP 3 ปี ขึ้นไป
มุ่งแสวงเพิ่มปัญญาและตำแหน่งที่มีบทบาทมากขึ้น
ยึดมั่นจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรม เมตตาธรรม นิติธรรม ในอาชีพ และ การบริหาร
ประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานเครื่องสำอาง / อาหาร / ยา/อาหารเสริมสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
89/1 อาคาร ว. วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
จังหวัด กรุงเทพ   10400

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 084-387-8075, 02-642-6060-9 ต่อ 1619
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 20 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง