Search Position :
 
Group Jobs : 
Type Business : 
Division : 
Province : 
Area  : 
Post Date  : 
Keywords : 
 
 All Keywords    Keyword
 

   หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า

  Jobs Search : More Company's Job Vacancies
More Company's Job Vacancies | Job Search for Full & Part Time Jobs at JobSiam.com
Apply พนักงานขาย-การตลาด พนักงานขาย-การตลาด 
   
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
Number of Position : 1
Post Date 18 August 2022
Apply วิศกร ประเมินราคา support Engineers ระบบ CCTV วิศกร ประเมินราคา support Engineers ระบบ CCTV 
    -วุติปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี -เพศหญิง,ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป - มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจจริง -มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน -เป็นผู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน -เป็นผู้มีแนวคิด ทัศนคติเปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการไกล -มีทัศนคติที่ดีกับบริษัท สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 18 August 2022
Apply งานกลึง งานกลึง 
    จบ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
    จบ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
    จบ ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
    จบ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 2 ปี
    ไม่มีวุฒติการศึกษา แต่มีประสบการณ์ด้านงานกลึงหรืองานผลิตเครื่องจักรกล เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป

บริษัท เอแม็กซ์ อินเตอร์เทค จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 18 August 2022
Apply วิศกรโรงงาน วิศกรโรงงาน
   
   
   
   
   

บริษัท สลิปฟอร์มเมอร์ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 17 August 2022
Apply ผู้จัดการการตลาด(หรือผู้ช่วย ผจก.) ผู้จัดการการตลาด(หรือผู้ช่วย ผจก.)
    อายุ 35-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์บริหารทีมการตลาด 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   
   
   
   

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Number of Position : 1
Post Date 17 August 2022
Apply เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับด่วน) เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับด่วน)
    เพศหญิง อายุ 25-35ปี จบปริญญาตรี สาขาการจัดการ / การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี) สามารถใช้ MS.Office ได้คล่อง (เน้น Ms. Excel ) มีความคล่องแคล่ว คำนวณเก่ง หากสามารถใช้สูตร MS.Excel ได้คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ จัดซื้อ 1-2ปี หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Number of Position : 1
Post Date 17 August 2022
Apply พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี
    เพศหญิง จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ใช้โปรแกรม SAPได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 17 August 2022
Apply พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา ICONSIAM พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา ICONSIAM
    หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 1 ปี สามารถทำงานเวียนกะ 8 ชั่วโมงได้ ระหว่าง 05:45 ? 22:00 น. บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน มีใจรักงานบริการ สื่อสารทั้งภาษาไทย และ อังกฤษได้ดี ดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย
   
   
   
   

Fitness first
Number of Position : 1
Post Date 10 August 2022
Apply ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
    มีความรู้เรื่องเกษตร และประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน วางแผนการปฎิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้ ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท เติมตระการ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 22 July 2022
Apply พนักงานธุรการ (Call Outbound) พนักงานธุรการ (Call Outbound)
    หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ( Word, Excel )ได้ในระดับพอใช้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ ? ศุกร์) เวลา 08.30? 17.30น.
   
   
   
   

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 14 July 2022
Apply เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ms access เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ms access
    มีความชำนาญในการแก้ไข ดัดแปลง และมีประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว อายุระหว่าง 22 - 35 ปี สามารถแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวกับเรื่องของงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ ทำงานจันทร์ ถึงเสาร์ พร้อมเริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 27 June 2022
Apply เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
    เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (จป.วิชาชีพ) มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และด้านการสื่อสารได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 13 June 2022
Apply On-site Sales (Concrete) กทม/ปริมณฑล On-site Sales (Concrete) กทม/ปริมณฑล
    เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า - Customer Service มี Service mind สามารทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว (ลักษณะงานออกนอกพื้นที่) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

Siam City Cement Public Company Limited
Number of Position : 1
Post Date 06 June 2022
Apply เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแอดมิน (สาขาพิษณุโลก) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแอดมิน (สาขาพิษณุโลก)
    อายุระหว่าง 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านงานขายในช่องทางออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว มีนิสัยมีความรับผิดชอบสูง มีความรอบคอบ ทำงานเรียบร้อย และตรงต่อเวลา มีใจรักในด้านการขาย และสามารถทุ่มเทให้กับงานด้านการขายได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด และยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
   
   
   
   

O&P QUALITY TRADE CO.,LTD
Number of Position : 1
Post Date 06 June 2022
Apply เจ้าหน้าที่การตลาด - Social Admin เจ้าหน้าที่การตลาด - Social Admin
    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ หรือเรียนรู้โปรแกรม Photoshop ได้ มีคอม หรือโน๊ตบุ๊คส่วนตัว มีความละเอียด รอบคอบ ชอบทำในสิ่งที่มีรูปแบบตายตัว และไม่ชอบความผิดพลาด
   
   
   
   

บริษัท เซิร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 06 June 2022
Apply ธุรการจัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ
    เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส, - ปริญญาตรี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความพยายาม
   
   
   
   

บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 06 June 2022
Apply ออกแบบภายใน (Interior Designer) ออกแบบภายใน (Interior Designer)
    จบปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือใน สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบ วางแผนทีมงาน บริหารจัดการโปรเจคได้ มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สามารถออกหน้างานได้ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี อาทิ AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Microsoft office หากสามารถใช้โปรแกรม Illustrator, 3DMAX, Rhinoceros, Lumion ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถออกดูงานที่หน้างานได้ มุ่งมั่น และมีใจรักในงานออกแบบ ทำงานเป็นระเบียบ มีความตรงต่อเวลา และขยันทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
Number of Position : 1
Post Date 21 May 2022
Apply เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Werehouse เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Werehouse
    1.เพศชาย อายุ 18 – 27 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับม.3,ม.6,ปวช.,ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และเสียสละ 5.มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 6.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 21 May 2022
Apply พนักงานเขียนแบบ/ประเมินราคา (Estimate) พนักงานเขียนแบบ/ประเมินราคา (Estimate)
    ถอดแบบ ถอดปริมาณ และประเมินราคา เขียนแบบ ทำ Shop Drawing และ As Built สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ สามารถใช้โปรแกรม 3D MAX หรือ Sketch Up ได้ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
   
   

Double2 co.,ltd
Number of Position : 1
Post Date 02 May 2022
Apply พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative)
    การศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงานและการนำเสนอการขายเป็นอย่างดี รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นและความอดทน สามารถขับรถและมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Number of Position : 1
Post Date 15 April 2022

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)