JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1
 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทกฎหมาย , บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ , บริษัทบัญชี
หางานบริษัทกฎหมาย | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทกฎหมาย , หางานบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ , หางานบริษัทบัญชี , ประกาศรับสมัครงานบริษัทกฎหมาย , ประกาศรับสมัครงานบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ , ประกาศรับสมัครงานบริษัทบัญชี , ตำแหน่งงานบริษัทกฎหมาย , ตำแหน่งงานบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ , ตำแหน่งงานบริษัทบัญชี
หางานเจ้าหน้าที่บัญชี MIS เจ้าหน้าที่บัญชี MIS 
    เพศชาย / หญิง จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี MIS มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัท ได้ เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านงานบัญชี รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถเดินทางและค้างคืน ต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท เค เอส พี แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 พฤษภาคม 2561
หางาน IT Support IT Support
    เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 1-3 ปี มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ดูแล แก้ไข คอมพิวเตอร์ Hardware & Software และระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Windows OS เช่น Window 7/10, Window Server 2003/2008/2012 มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการอ่าน เขียน มีใบขับขี่ สามรถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เน็ทเวอร์ค คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2561
หางานธุรการการลูกค้าต่างประเทศ ธุรการการลูกค้าต่างประเทศ
    เพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี รักความยุติธรรม รักความก้าวหน้า มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
   
   
   
   

บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าบัญชี เจ้าหน้าบัญชี
    จบการศึกษาสาขาการบัญชี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ชอบพัฒนาความรู้ สามารถทำงานเป็นทีม มีความอดทน ขยัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีประสบการณ์ ด้านการใช้โปรแกรม express จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าเคยผ่านสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ภาสินี โปร แอคเคานท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานบัญชี พนักงานบัญชี
    เพศ หญิง/ชาย วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาบัญชี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีด้วย จะพิจารณาเร็วขึ้น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS EXCEL, WORD, โปรแกรมทางบัญชี เช่น Express ในตำแหน่ง Junior Acct. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มาเรียนรู้กับเราได้ ในตำแหน่งSenior Accountant สามารถฝึกสอนรุ่นน้องในสายงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

BTC Accounting Co.,Ltd. (บริษัท บูลย์ทองการบัญชี จำกัด)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานบัญชี พนักงานบัญชี
    ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
    อายุ 22-28 ปี
    มีความละเอียดรอบคอบ
    มีความรับผิดชอบ
    เพศหญิง

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำที่บางกอกสแควร์ พระราม3 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำที่บางกอกสแควร์ พระราม3
    เพศชาย / เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี มีน้ำเสียงไพเราะ ไหวพริบดี กระตือรือร้นในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีประสบการณ์งานด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
หางานทนายความประจำบริษัท  ทนายความประจำบริษัท
    มีประสบการณ์ฟ้องคดีของธนาคารและสถาบันการเงิน การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาติว่าความ (2 ปี ขึ้นไป) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ ขยัน อดทน มุ่งมัน มนุษยสัมพัธ์ดี มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 28 เมษายน 2561
หางานAccountant / Senior Accountant  Accountant / Senior Accountant
    อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า 1 ปีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Quickbook ได้จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Male or Female, above 23 years of age Bachelor degree in Accounting or Financial or related field Good command in English is a plus At least 1 years experience in Accounting, Finance or able to use Quickbookf Program is plus Able to work under pressure to meet deadline
   
   
   
   

ORCHID Accounting Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
    ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ20ปี ขึ้นไป มี/ไม่มีประสบการณ์ มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ความสามารถใช้ Computer และโปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 15 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
    ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ20ปี ขึ้นไป มี/ไม่มีประสบการณ์ มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ความสามารถใช้ Computer และโปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 15 อัตรา
ประกาศงาน 02 เมษายน 2561
หางานSales Engineer ( Location: Chachoengsao, Rayong, Chonburi)  Sales Engineer ( Location: Chachoengsao, Rayong, Chonburi)
    Male/Female, age 24 years or above Bachelor's degree in Engineering (Mechanical, Mechatronics, Industrial, Science, Statistic, Physic and Mathematic) Minimum 1 years of experience in sales or related field. Computer literate (Microsoft Office)
   
   
   
   

ET Consulting Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2561
หางานAccountant  Accountant
    เพศชาย / หญิง อายุ 22 -35 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในสำนักงานบัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express ได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ขยัน อดทน ซื่่อสัตย์ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

SBC Business Link Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มีนาคม 2561
หางานMystery shopper : นักช้อปปริศนา  Mystery shopper : นักช้อปปริศนา
    ทุกเพศ ทุกวัย ชอบการ shopping และการเข้าใช้บริการร้านค้า ธุรกิจบริการต่าง ๆ เป็นชีวิตจิตใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา ช่างสังเกต เก็บรายละเอียดเก่ง
   
   
   
   

MS & Consulting (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มีนาคม 2561
หางานหัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisor หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisor
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วทบ. เกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา หรือ วทบ.ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในงานกำจัดปลวกระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ กำจัดแมลงรำคาญ และหนู จะพิจารณาอัตราการจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ มีทักษะความรู้และประสบการณ์โดยตรงในการกำจัดและควบคุมปัญหาหนู กรณีสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะให้ค่าภาษาเพิ่มอีก 1,500 บาท จากฐานรายได้ต่อเดือน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์: MS Word, MS Excel , Internet และ Email Application ทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ชอบการเรียนรู้ และมีอัธยาศัย และชอบการติดต่อ หากมีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
หางานพนักงานบัญชี  พนักงานบัญชี
    - จัดทำบัญชี - จัดทำและส่งภาษีเงินได้ 1,3,53,50,51,90,91,94/ภาษีมูล่ค่าเพิ่ม/ประกันสังคม -ใช้โปรแกรมบัญชีXpress -สำหรับตำแหน่งSenior Accountant สามารถฝึกสอนน้องในสายงานได้ -สำหรับตำแหน่งJunior Acct. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรียนรู้กับเราได้ -จะพิจารณาพิเศษหากมีความรู้ประสบการณ์ในการจดทะเบียนทุกประเภท
   
   
   
   

BTC Accounting Co.,Ltd. (บริษัท บูลย์ทองการบัญชี จำกัด)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มกราคม 2561
หางานCUSTOMER SERVICE OFFICER CUSTOMER SERVICE OFFICER
    เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.30 - 17.30 น.) วุฒิปวส.- ปริญญาตรีสาขาการตลาด, สื่อสารมวลชน, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านการฝึกอบรม การตลาดหรืองานบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง สามารถใช้ Program MS Office (Word, Excel, และ Power Point) ได้ดีเยี่ยม หรือโปรแกรมออกแบบเช่น illustrator, Photoshop หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 30 คำ / นาที หากขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

QUALITY TRAINING (THAILAND) LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 16 ธันวาคม 2560
หางานSystem Analysis Specialist  System Analysis Specialist
    อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง System Analyst ให้กับ Project ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ Banking หรือ Financial จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ Banking หรือ Financial มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่bวไป มีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
   
   
   
   

ProsperSof Consulting Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( Collector ) เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( Collector )
    ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 หรือปวช.ขึ้นไปทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบี้องต้นได้ มีทักษะใจการเจรจา ไหวพริบดี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สมัคร พร้อมสัมภาษณ์
   
   
   
   

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 15 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
หางานMEP/Building Services Engineer   MEP/Building Services Engineer
    University degree in Mechanical or Electrical Engineering At least 5 years of construction experience with working knowledge of mechanical, electrical and plumbing construction procedures and practices for MEP installations, particularly for health care projects. Working knowledge of plans, prints, specifications and schematics associated with Mechanical, Electrical & Plumbing disciplines. Be computer literate and possess excellent communication and organizational skills.
   
   
   
   

OMNI International Consultant Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทกฎหมายออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือสมัครงานบริษัทบัญชี ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน