JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3
 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภค , บริษัทสินค้าบริโภค , บริษัทสินค้าอุปโภค-บริโภค
หางานบริษัทสินค้าอุปโภค | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทสินค้าอุปโภค , หางานบริษัทสินค้าบริโภค , หางานบริษัทสินค้าอุปโภค-บริโภค , ประกาศรับสมัครงานบริษัทสินค้าอุปโภค , ประกาศรับสมัครงานบริษัทสินค้าบริโภค , ประกาศรับสมัครงานบริษัทสินค้าอุปโภค-บริโภค , ตำแหน่งงานบริษัทสินค้าอุปโภค , ตำแหน่งงานบริษัทสินค้าบริโภค , ตำแหน่งงานบริษัทสินค้าอุปโภค-บริโภค
หางานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
    เพศชาย/หญิง อายุ 34 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 9 ปี มีประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันปัญหา มีความรู้ความสามารถในด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP
   
   
   
   

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่จัดส่ง-จัดสาย เจ้าหน้าที่จัดส่ง-จัดสาย
    การศึกษาป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
    มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
   
   

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    เพศหญิง-ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี ประสบการณ์การทำงาน ในระดับบัญชีการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถหลักการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี มีทักษะในการให้คำปรึกษา มีทักษะในการสอนงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ด้านภาษีอากร มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย มีภาวะผู้นำสูง สามารถวางแผนงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   
   
   
   

บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายหน้าร้าน
    อายุ18-50 มีความรับผิดชอบ ในงานที่ทำ มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ออเรียนท์ไทยฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ) Cash Van Sales  พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ) Cash Van Sales
    ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป มีความรักในการขาย และการบริการ มีความสามารถในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้ มีบุคคลค้ำประกัน หากมีประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน
    เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในตลาดอาหารแช่แข็ง ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ และใช้ social network ได้เป็นอย่างดี สามารถทำโปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ขาย Food Service, อุตสาหกรรม  เจ้าหน้าที่ขาย Food Service, อุตสาหกรรม
    มีประสบการณ์ด้านการขายตรงกับกลุ่มอุตสาสหกรรม, Food Service, Hotel จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ, คล่องตัว มีทักษะการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานใต้สภาวะความกดดันได้ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
หางานพนักงาน PC ประจำภูเก็ต ทุกอำเภอ พนักงาน PC ประจำภูเก็ต ทุกอำเภอ
    ไม่จำกัดเพศ บุคลิคภาพดี สามารถเดินทางระหว่างสาขาได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีประสบกราณ์ด้านการขายหรือชงชิม จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำอาหารและนำเสนอสินค้า ณ จุดขายได้ จัดชงชิมได้ สามารถเข้าไปเช็คสินค้าและนำเสนอขายสินค้าตามพื้นที่ี่กำหนดได้
   
   
   
   

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
หางานProcess Engineer  Process Engineer
    ? Males , 25+ years old ? Graduated a Bachelor Degree in Mechanical Engineering , industrial engineering or related field. ? Experienced candidate with the diploma certificates can also be considered for this position ? Have at least 5 years experience in process improvement , preventive maintenance and familiar with the food production lines. ? Open minded and have Ing good task management skills ? Good knowledge in Food processing ( ambient products both high acid and low acid food ) ? Be able to work with AutoCAD, PowerPoint , Microsoft Office ? Good understanding and be able to work/act/record according to food and management standards EX. ISO 9001 , BRC and IFS Standards.
   
   
   
   

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
หางานPlant Manager Plant Manager
    ? Graduated from Food Engineering , Food Technology , Food Science or any related fields. ? Full knowledge in Food safety standard BRC / IFS and European Supermarkets? requirements ? Experienced in Food Industry at least 7 years especially in Food Export Industry. ? Be able to communicate in English fundamental level ? Having leadership skill and be able to motivate/drive people to achieve the goals ? Open minded and striving to improve all the time. ? Be able to work on Saturday
   
   
   
   

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
หางานวิศวกรเคมี วิศวกรเคมี
    เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลา และ/หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
   
   
   
   

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
หางานพนักงานบุคคลและธุรการ รับสมัครด่วน  พนักงานบุคคลและธุรการ รับสมัครด่วน
    เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรี/ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
   
   
   
   

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
หางานIT Supervisor (ประจำสมุทรสาคร)  IT Supervisor (ประจำสมุทรสาคร)
    เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีด้านไอที, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT และระบบเครือข่าย / ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม MS Office application / ความรู้และความเข้าใจใน(Hardware, Software และ Network) อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (LAN / WAN) / ความรู้ใน Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012 ความรู้ในการซ่อมบำรุงและเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์ หากมีความรู้ด้าน Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบกันขโมย (Alarm Security System) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
หางานExecutive-Import/Export Executive-Import/Export
    Bachelor's Degree in any fields Minimum 2 year of experience in import-export function Have knowledge in BOI procedure and duty drawback under section 19 bis Able to coordinate and work effectively with all related partners Good comman of English and computer literacy
   
   
   
   

McKey Food Services (Thailand) Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
หางานCommis I Commis I
    เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถทำอาหารญี่ปุ่นได้
   
   
   
   

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
หางานหัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
    ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความซื่อสัตสุจริต,ละเอียด รอบคอบ,มีความรับผิดชอบ,อดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, ใชโปรแกรม Express ได้ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ประสานขาย  เจ้าหน้าที่ประสานขาย
    เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ปวช-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในตลาดอาหารแช่แข็ง ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ และใช้ social network ได้เป็นอย่างดี สามารถทำโปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่บัญชี
    เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี มีความละเอียด รอบคอบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานด้านบัญชี-การเงิน ภาษีอากร เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ และใช้ social network ได้เป็นอย่างดี สามารถทำโปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
หางานหัวหน้าฝ่ายบัญชี  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
    ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความซื่อสัตสุจริต,ละเอียด รอบคอบ,มีความรับผิดชอบ,อดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, ใชโปรแกรม Express ได้ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
หางานProduction Supervisor, Q.C. Supervisor Production Supervisor, Q.C. Supervisor
    เพศ ชายและหญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 30 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทสินค้าอุปโภคออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทสินค้าบริโภค หรือสมัครงานบริษัทสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน