ค้นประกาศรับสมัครงานทั่วไทย :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภท : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
ป.ณ. : 
(ระบุ รหัสไปรษณีย์)
เวลา : 
(ระบุ ช่วงเวลาประกาศงาน)
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า

หางานบริษัทสินค้าอุปโภค | ฝากประวัติสมัครงาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 สมัครงานตามกลุ่มธุรกิจ สินค้าอุปโภค, สินค้าบริโภค,สินค้าอุปโภค-บริโภค
หางานJunior Graphic Designer Junior Graphic Designer
    เพศ หญิง - ชาย อายุ 24 - 30 ปี ปริญญาตรี - ปริญญาโท มีประสบการณ์ด้าน Graphic ประมาณ 1 ปีขึ้นไป สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดตันได้ มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆในการนำเสนองานอยู่เสมอ บุคลิกคล่องเเคล่ว , มองโลกในเเง่ดี , ทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความละเอียด รอบคอบ ชอบเรียนรู้ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
   
   
   
   

บริษัท ชาเขียว จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
หางานCall Center (English Skill) ให้ข้อมูลและบริการหลังการขายด้านรถยนต์ Call Center (English Skill) ให้ข้อมูลและบริการหลังการขายด้านรถยนต์
    ? รับสายลูกค้า?ตอบข้อซักถามของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์? โดยมีหลากหลายช่องทาง? ทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์? และการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ? ? ให้ข้อมูลลูกค้าที่สนใจสอบถามซื้อรถยนต์เพิ่มเติม ? พร้อมทั้งประสานงานฝ่ายขาย ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง ? บันทึกข้อมูลลงระบบ และทางอีเมลล์
   
   
   
   

บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2566
หางานSales Business Development Sales Business Development
    เพศชาย หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อายุ 28 ปี ขึั้นไป ประสบการณ์ในการสรรหาพื้นที่ และ ขายพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีทัศนคติทัี่ดี มีความมุ่งมั่น ทุม่เท และมีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการเจรจรต่อรอง สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft ( word excel powerpoint ) สามารถใช้ภาษษอังกฤษในการสื่อสารได้ ควรมีพาหนะเป็นของตนเอง สะดวกทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์และ เสาร์ เว้นเสาร์ ประจำสำนักงาน โครงการ NIRVANA@WORK รามอินทรา พร้อมเริ่มงานทันที
   
   
   
   

KAMU KAMU Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
หางานช่างไฟฟ้า (สาขาชัยนาท) ช่างไฟฟ้า (สาขาชัยนาท)
    - ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น - ดำเนินการซ่อม ตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส. - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
   
   

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาชัยนาท) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาชัยนาท)
    เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS office ได้เป็นอย่างดี ถ้าความรู้เรื่อวโปรแกรม HR (Control A) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ และเก็บความลับของบริษัทได้ สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ และวันทำเงินเดือนที่ตรงกับวันหยุดได้
   
   
   
   

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
หางานพนักงานคลังสินค้า พนักงานคลังสินค้า
    มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ มีความสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันที พร้อมเริ่มงานทันที
   
   
   
   

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
หางานพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท
    1. เพศหญิง/ชาย 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
หางานหัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
    ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี / กรณีไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีประสบการณ์ ทักษะ มีความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบกุ้ง/ใช้คอมพิวเตอร์ / พูด - อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ อบรม ระบบ GMP , HACCP , BRC , IFS ภาวะความเป็นผู้นำ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม
   
   
   
   

Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
หางานพนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า (RD) ภาคอีสานตอนล่าง พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า (RD) ภาคอีสานตอนล่าง
    ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณ์ทหารแล้ว) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในด้านการขาย มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ พร้อมใบขับขี่ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี มีทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Ms Word, Excel, PowerPoint)
   
   
   
   

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2565
หางานAdministrative officer (Store) Administrative officer (Store)
    จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคลังสินค้า ด้านการพัสดุ อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ทางด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า มีความรู้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ PowerPoint) สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีเงินค้ำประกันตำแหน่ง
   
   
   
   

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2565
หางานกราฟฟิคดีไซน์ Graphic Designer กราฟฟิคดีไซน์ Graphic Designer
    มีความชำนาญในการใช้ Internet เพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, In-design, Lightroom เขเ้าใจง่าย ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้ มีความคิดสร้างสรรค์แนวทางในการผลิตความสิ่งใหม่ๆ ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ **สำคัญมาก ขอคนไม่อีโก้สูง ไม่เกี่ยงงาน ลำดับความสำคัญของงานได้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ เพศชาย / หญิง อายุ 22- 35 ปี
   
   
   
   

Booster 888 Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
หางานหัวหน้างานขายออนไลน์ (Admin Page Leader) หัวหน้างานขายออนไลน์ (Admin Page Leader)
    เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์การบริหารจัดการทีมขายออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความละเอียดรอบคอบ ถนัดงานขาย ชอบในงานขาย รับผิดชอบในหน้าที่สูง ขยัน มีความทะเยอทะยาน มองโลกในแง่บวกเสมอ มีไหวพริบ คล่องแคล่ว ว่องไว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และลูกค้า มีความรอบรู้ในสินค้า (บริษัทมีเทรนให้) และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ในหลายๆ ด้าน หากมีหนังสือรับการผ่านงาน ***จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ*** พร้อมเริ่มงานทันที ***จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
   
   
   
   

Booster 888 Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    พนักงานฝ่ายบุคคลอาจจะไม่ต้องมีความสามารถขนาดอ่านใจพนักงานคนอื่น ๆ ได้ แต่การที่ HR สามารถสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างทันท่วงทีก็น่าจะเป็นสิ่งที่ สร้างความประทับใจ และความไว้วางใจได้ไม่อยากเย็น ในการทำงานทุกคนก็คาดหวังความรวดเร็ว ฉับไว หาก HR สามารถทำงานอย่างอยู่เหนือความคาดหวังได้ เสมือนหนึ่งว่าความต้องการของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของ HR เอง ก็จะยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ HR เกิดความรู้สึกถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น ความรอบรู้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ HR จะขาดเสียไม่ได้ เพราะการที่เป็นคนรู้รอบไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้สามารถตอบคำถามพนักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นคนน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วย ในการขอความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับ HR ในแต่ละครั้ง พนักงานก็คาดหวังที่จะได้เนื้อหาที่ถูกต้อง เพราะเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าพนักงาน HR คือบุคคลที่ไว้วางใจได้ในการช่วยจัดการธุระต่าง ๆ ให้ อีกทั้ง HR อาจจะต้องทำ การที่ HR เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่ได้เป็นการพิสูจน์เพียงว่าคน ๆ นั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี น่าคบหา หรือเป็นความมีเสน่ห์ในทางส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อการทำงานด้วย เพราะในการทำหน้าที่ของ HR นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับพนักงานทั้งบริษัทได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงในทางส่วนตัว แต่ต้องรู้ว่าในตำแหน่งหน้าที่พนักงานคนนั้น ในฐานะที่เป็น HR แล้วจะสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานคนนั้นอย่างไรได้บ้าง การที่ HR มีมนุษยสัมพ ปัญหามักจะเกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ความท้อถอยก็เช่นเดียวกัน มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของการทำงานได้เสมอ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นมืออาชีพของ HR จะช่วยบรรเทาปัดเป่าปัญหาเหล่านั้นได้ โดยการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในยามที่พนักงานเกิดความท้อแท้ ถดถอย หมดกำลังใจในการทำงาน HR สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้กำลังใจที่ดี และยังต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี ทำงานอยู่เหนือความคาดหวัง เป็นผู้รู้รอบ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ มั่นใจในตัวเอง แต่ไม่หลงตัวเอง มีทักษะในการวางแผน มีไหวพริบในการแก้ปัญหา กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง รับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาดได้ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง ควบคุมอารมณ์ได้ ให้เกียรติคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จริงใจ ไม่โกหก
   
   
   
   

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
หางานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit
    เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวางระบบควบคุมภายใน อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบงานภายใน ในบริษัทฯ มหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
หางานBarista/ Retail Assistant (Full time) Barista/ Retail Assistant (Full time)
    มีวุฒิปริญญาตรี สนใจในกาแฟ ในเมล็ดกาแฟและเครื่องดื่มกาแฟ บริการลูกค้าได้ดีและเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า มีการสื่อสารที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง เชื่อมั่นในตัวเอง, มีความยืดหยุ่นและสามารถทำมัลติทาสกิ้งได้ มีความพยายามที่จะเริ่มต้นด้วยตนเอง และสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติตามตามคำแนะนำ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง การตรงต่อเวลาและใส่ใจอย่างยิ่งกับรายละเอียด ทำงานได้ดีรายบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
   
   
   
   

Ceresia Coffee Roaster
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2565
หางานพนักงานครัว ผู้ช่วยงานครัว สาขา Thonglor พนักงานครัว ผู้ช่วยงานครัว สาขา Thonglor
    ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร มีเอกสาร) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เริ่มงานได้ทันทีหลังผ่านการทดสอบด้านงานครัว
   
   
   
   

DONKI (Thailand) Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มีนาคม 2565
หางานMaketing Communication Superviso Maketing Communication Superviso
   
   
   
   
   

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 มีนาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าต่างประเทศ
    เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านส่งออกหรือดูแลลูกค้าต่างประเทศอย่างน้อย 1-3 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่การตลาด และ Digital Marketing เจ้าหน้าที่การตลาด และ Digital Marketing
   
   
   
   
   

Exim Thai Trading Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565
หางานพนักงานขาย - สาขา The up พระราม 3 พนักงานขาย - สาขา The up พระราม 3
    - เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - พนักงาน อายุ 18 ปีขึ้นไป - พนักงาน : ไม่จำกัดวุฒิ - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น รักงานขายและบริการ - มีความรับผิดชอบสูง
   
   
   
   

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565