ค้นประกาศรับสมัครงานทั่วไทย :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภท : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
ป.ณ. : 
(ระบุ รหัสไปรษณีย์)
เวลา : 
(ระบุ ช่วงเวลาประกาศงาน)
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้า :     จาก 1 หน้า

หางานบริษัทประกันภัย | ฝากประวัติสมัครงาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 สมัครงานตามกลุ่มธุรกิจ ประกันภัย, ประกันชีวิต,ประกันวินาศภัย
หางานเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
    เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-Office ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
หางานเจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
    1.บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร router ,switch cisco,wireless 2.บริหารจัดการระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในองค์กร Install/Update Antivirus,VPN 3.บริหารจัดการ Monitor Network and Security วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ 4.ดูแลจัดเก็บ จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
หางานพนักงานขายและการตลาด พนักงานขายและการตลาด
    เพศชาย หรือหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office,E-mail,Internet ได้ มีความขยัน อดทน อัธยาศัยดี มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านประกันวินาศภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทฯ มี 2 สาขา รับสาขาละ 2 คน สาขาอำเภอเมืองสมุทรปราการ และสาขาอำเภอบางเสาธง (ใกล้กับโลตัสซิตี้พาร์คบางพลี)
   
   
   
   

บริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
หางานโปรแกรมเมอร์ C# . net โปรแกรมเมอร์ C# . net
    อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ visual studio , crystal report , C#, Net, OOP, VB.Net , SAP ,K2 เขียน Mobile Application , Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบในการทำงานและ มีความละเอียดรอบคอบ มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
หางานเจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลงานขายประกันภัย เจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลงานขายประกันภัย
    เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย ประกันวินาศภัย 5 ปีขึ้นไป สามารถ Entertain เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายงานลูกค้าใหม่ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, สามารถจูงใจลูกค้าได้ สามารถออกเยี่ยมเยี่ยนลูกค้า หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน พูดจาคล่องแคล่ว, มีความรับผิดชอบสูง, มีไหวพริบ,มีทักษะการนำเสนองานที่ดี
   
   
   
   

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
หางานเจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบภายใน
    เพศชาย - หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3- 5 ปี ชอบการเรียนรู้ มีไหวพริบและละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ขยันอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีการสื่อสารชัดเจนและมีทัศนคติดีต่อวิชาชีพ สามารถจัดการงานได้ภายใต้สถานการณ์กดดัน มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ตรวจสอบบริษัทฯ ประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
หางานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประกันวินาศภัย
    เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมหรือเป็นวิทยากรในบริษัทประกันวินาศภัย อย่างน้อย 2-3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออกและมีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
หางานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดชลบุรี (สาขาบางทราย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดชลบุรี (สาขาบางทราย)
    เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 มีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์สุจริต, ขยัน, มีความรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย มีความมั่นใจในตนเอง, สุภาพและอัธยาศัยดี มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 31 สิงหาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ
    - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี - มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความรับผิดชอบงานด้านสินไหมรถยนต์ /ค่าซ่อมรถยนต์/ทรัพย์สิน/สินไหมบาดเจ็บ - สามรถทำงานเป็นกะ (เข้าเวร)ได้ - มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
หางานProgrammer ( .Net Developer ) Programmer ( .Net Developer )
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET, VB/C#, Jquery, Linq, MVC,WCF, WWF, IOC, DI, Enterprise Library, JSON, XML, Web Service และ Social API ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, Oracle - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา - มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัยและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AS/400 ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
    - เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี - ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - บุคลิกดี มีความอดทน มีใจรักงานบริการ - สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด
   
   
   
   

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
หางานหัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์ หัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์
    มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารดี สร้างแรงบันดาลใจและกระตุนยอดทีมงานได้ อดทนต่อแรงกดดันได้ สื่อสัตย์ ขยัน มีใจรักงานบริการ มีลูกทีม 5 คนขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท เอ็น.จี.เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
หางานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์
    ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ป.ตรีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความอดทน ขยัน และมีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง เบื่องานสำนักงาน ชอบงานลุยๆ สามารถออกต่างจังหวัดได้ ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติทางด้านบวก และมองโลกในแง่ดี มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้ มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การบริหารตัวแทนในธุรกิจประกันชีวิต
   
   
   
   

บริษัท กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
หางานTelesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์) Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
    เพศชายหรือหญิง อายุ 20 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ มีใจรักในงานขาย และมีทัศนคติที่ดีต่องานประกัน มีทักษะในการพูด เจรจาชัดเจน มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต มีประสบการณ์ในการทำงาน Telesales ขายประกันโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
หางานPHP Programmers PHP Programmers
    เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework (Codeigniter) (ถ้ามี) สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL Database สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax(ถ้ามี), jQuery(ถ้ามี) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้ ***หากเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถสอบถามเรื่องการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับ*** มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
   
   
   
   

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 25 มีนาคม 2565
หางานหัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์ หัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์
    ลักษณะงาน ดูแลควบคุมทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ มีประสบการณ์ทางประกันวินาศภัย ด้านประกันภัยรถยนต์ดดยตรง
   
   
   
   

บริษัท เอ็น.จี.เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มีนาคม 2565
หางานที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
    ไม่จำกัดเพศ ปริญญาตรี ใฝ่ศึกษาหาความรู้ รู้หน้าที่ อยากมีธุรกิจส่วนตัว มีเวลาจำกัดต้องดูแลลูกและครอบครัว อยากใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยากมีความก้าวหน้าในอาชีพ อยากมีรายได้ตลอดอายุเกษียณ
   
   
   
   

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2565
หางานผู้จัดการฝึกหัด ผู้จัดการฝึกหัด
    ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี ใฝ่ศึกษา มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
   
   
   
   

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2565
หางานSale Online Marketing Sale Online Marketing
    อายุ 20-45 ปี ทุกเพศ มีประสบการณ์ Online Marketing มีประสบการณ์ หรือสนใจลักษณะงานขายและการตลาดออนไลน์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 ตุลาคม 2564