ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทราชการ , บริษัทรัฐวิสาหกิจ , บริษัทสถาบันศึกษา
หางานบริษัทราชการ | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทราชการ , หางานบริษัทรัฐวิสาหกิจ , หางานบริษัทสถาบันศึกษา , ประกาศรับสมัครงานบริษัทราชการ , ประกาศรับสมัครงานบริษัทรัฐวิสาหกิจ , ประกาศรับสมัครงานบริษัทสถาบันศึกษา , ตำแหน่งงานบริษัทราชการ , ตำแหน่งงานบริษัทรัฐวิสาหกิจ , ตำแหน่งงานบริษัทสถาบันศึกษา
หางานเจ้าหน้าที่เขียนบทความบทความประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) เจ้าหน้าที่เขียนบทความบทความประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
    เพศ หญ้ิง อายุ 25-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานเขียน ชอบการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถทำโปรแกรมกราฟิคในเบื้องต้นได้ อาทิ Photoshop, Illustrator หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Content marketing สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ด้านลูกค้าสัมพันธ์) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ด้านลูกค้าสัมพันธ์)
    เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์ 5 ขึ้นไป
   
   
   
   

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานผู้จัดการทั่วไป (ศูนย์การค้า) ผู้จัดการทั่วไป (ศูนย์การค้า)
    เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารงานศูนย์การค้าหรือลักษณะเทียบเคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทักษะในการเจรจาที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีใจรักงานบริการ
   
   
   
   

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานพนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP) พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP)
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานพนักงานประสานงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ พนักงานประสานงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   
   
   
   
   

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
หางานหัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร หัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน การดูแลอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ ของงานอาคาร อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
   
   
   
   

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ  พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
    ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2561
หางานหัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร  หัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน การดูแลอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ ของงานอาคาร อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 วิธีการสมัคร
   
   
   
   

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤษภาคม 2561
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทราชการออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทรัฐวิสาหกิจ หรือสมัครงานบริษัทสถาบันศึกษา ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52571 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128213 คน