หน้า :     จาก 1 หน้า


  


 หางานในเขตบางซื่อ
หางานกรุงเทพ เขตบางซื่อ | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
-ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
-มีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ละเอียดรอบคอบ และมีไหวพริบ
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยม
-มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
-มีใจเอื้อเฟื้อ และมีจิตสาธารณะดีเยี่ยม
-มีความสามารถเจรจากับทีมผู้เขียนหนังสือเรียนได้
-สามารถทำงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
เพศหญิง อายุ 25-37 ปี
วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี
***มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สามารถในการใช้โปรแกรม EXPRESS ได้
***สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้
มีจิตสาธารณะต่อองค์กร
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์
เพศ หญิง ชาย อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการขาย
มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้วิ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน
มีค่าอบรม 12,000 บาท (เงื่อนไขการรับคืนในภายหลังตามข้อตกลงที่บริษัทกำหนด)
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 Sales Coordinator ( Hotel Ecommerce
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช - อนุปริญญา - ปริญญาตรี
มีความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
มีทักษะในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word, Excel
มีใจรักทางด้านงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารและการเจรจา
มีความรู้ด้านงานโรงแรม หรือเคยทำงานโรงแรม ฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายต้อนรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
มีความพร้อมทำงานในบริษัทขนาดเล็ก
ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงานเรียนรู้ได้เร็ว
สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี
มีความเข้าใจในงานที่ตนเองทำและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจงานได้
Allhands Marketing Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยภูมิ
เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ีดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนา
มีความเข้าใจในด้านการวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ
หากไม่มีประสบการณ์ด้านการขาย มีการฝึกอบรมก่อนการทำงาน
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพเท่านั้น ทราบผลทันที***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร-อำนาจเจริญ
เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการขาย
มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้วิ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน
มีค่าอบรม 12,000 บาท (ทำงานครบ 1ปี เบิกคืนเป็นสวัสดิการได้)
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดศรีสะเกษ
เพศ หญิง – ชาย อายุ 22-40 ปี
จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
มีความรู้และเข้าใจในหลักการตลาด สินค้าและการบริการ
มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
มีความกระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ีดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ชอบงานขายและพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม
มีความเข้าใจในด้านการวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้ดี
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ และทราบผลทันที***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สุราษฏร์ธานี
เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-40 ปี
มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการขาย และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน (ข้าราชการระดับ 4 หรือ เอกชนเงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป)
ค่าอบรมก่อนทำงาน 12,000 บาท (หากทำงานครบตามสัญญาจ้างงาน 1 ปี สามารถเบิกคืนเป็นสวัสดิการได้)
*** การสัมภาษณ์งานที่ กรุงเทพมหานครและปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
 ครูพี่เลี้ยง สาขาบางขุนพรหม/เทเวศร์/พระราม8
เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบตามเกณฑ์
ติดต่อสมัครงานได้ที่ 081 498 7494
บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด (KiDO)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2565
 พนักงานครัว (ประจำร้านเลอเบิฟ Le Boeuf) สาขาหลังสวน
เพศชาย - หญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
มีความกระตือรือร้น รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีประสบการณ์ในด้านครัว/ผู้ช่วยครัวมาก่อน
มีประสบการณ์ร้านอาหารมาก่อน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 มกราคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์
เพศ หญิง ชาย อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการขาย
มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้วิ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน
มีค่าอบรม 12,000 บาท (เงื่อนไขการรับคืนในภายหลังตามข้อตกลงที่บริษัทกำหนด)
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุตรดิตถ์,แพร่
เพศ หญิง ชาย อายุ 22-40 ปี
จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ีดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนา
มีความเข้าใจในด้านการวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และบริหารเวลาเป็น
หากไม่มีประสบการณ์ด้านการขาย มีการฝึกอบรมก่อนการทำงาน
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพเท่านั้น ทราบผลทันที***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564