หน้า :   2  3  4   >> จาก 4 หน้า


  


 หางานในเขตบางรัก (สีลม)
หางานกรุงเทพ เขตบางรัก (สีลม) | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 RECEPTIONIST พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
มีประสบการณ์ด้านงานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
สามารถทำงานกะหมุนเวียนได้
สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
มีความรู้เกี่ยวกับ Wellness และออกกำลังกายเป็นประจำ
Fitness first
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 ธันวาคม 2566
 Sale & Marketing Manager ( New Plan )
Male / Female , Age 37 - 45 years old
Bachelor's Degree in Management , Engineering or related fields
At least 7 years working experience in Sale or Marketing Automotive Manufacturing Preferable
Minimum 3 years of experience in Management Level
Good Management and Team Building
Good personality & relationship.
Good command in English or Japanese
Please send an application with full resume in English, expected salary and recent photo to E-mail: ndbenter.con@hotmail.com
***** ทำงานวนจนทร์ ถึง วนศุกร์ เท่าน้น ******
NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
 พนักงานขาย (Sales Officer)
ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มี Service Mind
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Office พื้นฐาน ได้อย่างคล่องแคล่ว
หากมีประสบการณ์ขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน 6 วัน หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (ยกเว้นเสาร์ และอาทิตย์)
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ตุลาคม 2566
 PC ร้านบิลดิ้งวิลล์ (ใกล้แยกผาสุก)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 1 ปี (PC)
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ตุลาคม 2566
 Personal Trainer ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย (ทำ PT อย่างเดียว)
สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัว ระดับ ACE
มีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนการออกกำลังกายโดยเฉพาะ การออกแบบโปรแกรม การฝึกสอนตัวต่อตัว 1 ปีขึ้นไป
รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และรักการออกกำลังกาย
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
มีความรู้เกี่ยวกับ Wellness
Fitness First
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กันยายน 2566
 Senior Sales (Hotel Software)
ชาย/หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 45 ปี
ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
มีทักษะการสื่อสาร เจรจา การขาย รวมถึงปิดการขายได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ Word, Excel, Power Point ในการเขียน Sales deck และ Presentation
สามารถเรียนรู้วิธี Demo ระบบ PMS, POS, Back Office ให้ลูกค้า
มีประสบการณ์งานขายโปรแกรมโรงแรม 2-3 ปี
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กันยายน 2566
 หัวหน้างานบุคคล และจัดซื้อ (สาขาขอนแก่น)
เพศหญิง อายุ 30-40 ปีเท่านั้น
ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สามารถออกแบบ Banner ได้ และถ่ายรูปเป็น
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ได้
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
 หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น)
เพศหญิง อายุ 30-40 ปีเท่านั้น
ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
 MS SSIS Developer
Minimum 5 years? experience of SQL development and report writing experience, ETL development with SSIS experience, data warehouse design and data integration
Experience working with SSAS creating cubes, data source views, named queries, dimensions and deploying of analysis services projects
Good knowledge in Data warehousing architecture and design
Ability to learn and apply new technologies and keeps current with best practices
Strong SQL coding experience with performance optimization experience for data queries.
Experience working with Power BI, QlikSense or other reporting tools is a plus
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
 เจ้าหน้าที่โทรเร่งรัดหนี้สิน ทำที่บ้าน (work from home)
รับทุกเพศ ไม่จำกัดบุคคลิกหน้าตา
อายุ 20-35 ปี
ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
รับแรงกดดันได้ดี และสามารถทำโอทีได้
** ไม่รับผู้ที่เรียนหรือทำงานอื่นอยู่ทุกกรณี **
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำโรงงานราชบุรี)
เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดา/มีใบขับขี่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานราชบุรี)
เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขา สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 4 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน คล่องตัว
สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ได้
มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 14000 และมีประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำโรงงาน R2 กาญจนบุรี)
ชาย/หญิง
อายุ 24 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดา/มีใบขับขี่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 พนักงานผลิต (ประจำโรงงานน้ำตาลราชบุรี 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. สายช่าง สายการผลิตอาหารอุตสาหกรรม
ไม่จำกัดประสบการณ์
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน คล่องตัว
หากมีความรู้การผลิตน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ*
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 Project Coordinator ประจำสีลม-กรมสรรพสามิต
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านเลขานุการ, การทำเอกสาร และติดต่อประสานงาน (รับพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่)
สามารถใช้ Microsoft word, power point และ excel ได้ดี
สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สีลม และกรมสรรพสามิต (พระราม6)
สามารถทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้ (Onsite ตามไซต์งานลูกค้าในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดตามตารางงาน)
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ อดทน และมีความรับผิดชอบ
มีทักษะการสื่อสาร มีใจรักบริการ และงานเอกสาร
พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้พื้นฐานในงานด้านบัญชี การเงิน
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
 เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน
สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม Ms-Office ได้ดี
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
 เจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
1.บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร router ,switch cisco,wireless
2.บริหารจัดการระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในองค์กร Install/Update Antivirus,VPN
3.บริหารจัดการ Monitor Network and Security วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ
4.ดูแลจัดเก็บ จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
 โปรแกรมเมอร์ C# . net
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีความรู้ visual studio , crystal report , C#, Net, OOP, VB.Net , SAP ,K2
เขียน Mobile Application , Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบในการทำงานและ มีความละเอียดรอบคอบ
มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 เจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลงานขายประกันภัย
เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย ประกันวินาศภัย 5 ปีขึ้นไป
สามารถ Entertain เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายงานลูกค้าใหม่ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, สามารถจูงใจลูกค้าได้
สามารถออกเยี่ยมเยี่ยนลูกค้า หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน
พูดจาคล่องแคล่ว, มีความรับผิดชอบสูง, มีไหวพริบ,มีทักษะการนำเสนองานที่ดี
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566