หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า


  


 หางานในเขตพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
หางานกรุงเทพ เขตพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนงานลูกค้าสัมพันธ์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ ประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
เรียนรู้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรอบคอบสูง
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 Sales Executive (ฝ่ายขาย)
เพศหญิง หรือสาว 2
วุฒิปริญญาตรี
อายุ 21-30 ปี
มีความเป็นมิตร อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มร่าเริง
บุคคลิกดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้
มีความพร้อมในการทำงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
มีความกระตือรือร้นในทำงาน และการขาย (มีเทคนิคการพูด และการขายที่ดี)
มีทักษะการใช้สื่อ Social เป็นทุกช่องทาง
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอโปรโมชั่น วิเคราะห์ลูกค้า และการตลาดได้ดี สามารถเสนอ Content เพื่อนำไปสู่การสร้างยอดขายได้ และร่วมพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
มีความสนใจเกี่ยวกับเพลง การเต้น และการออกกำลังกาย เป็นคนชอบอินเทรนด์กับการฟังเพลง และอัพเดทข่าวสารต่างๆ และสิ่งใหม่ๆ
ทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ จัดคิวการเรียนการสอนได้
ตัดคลิปวีดีโอได้ (หากยังทำไม่เป็น สอนให้ก่อน)
หากมีประสบการณ์การขาย และการตัดต่อคลิปวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
The Inner Studio
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 Graphic Designer
มีความสามารถในการผลิตสื่อ Multimedia (กราฟฟิก / ถ่ายตัดวีดีโอ / ถ่ายภาพ) ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตลาด Online & Offline สามารถใช้ Tools & Applications ต่างๆในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
เปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในแง่ของคุณภาพและเวลา
มีความชื่นชอบและมีพื้นฐานความรู้ในด้านอาหารและหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนเสพสื่อออนไลน์ ไม่ตกเทรน
บริษัท ชิลลิ่งเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
 วิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )
เพศชาย อายุ 25-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง ( ในส่วนของไฟฟ้า )
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม (ไฟฟ้า)
สามารถไปประจำพื้นที่ก่อสร้างต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถขับรถยนต์ / มีใบอนุญาติขับขี่
ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
 ช่างเทคนิคควบคุมการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานลม
เพศชายอายุ 21-30 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต ซ่อมบำรุง หรือควบคุมการก่อสร้าง 0-3 ปี
ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
มีความขยันในการทำงาน
มีทักษะที่ดีในการฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้
มีทักศนะคติที่ดี ตั้งใจ ขยัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ ตามที่บริษัทกำหนด
สามารถปฎิบัติงานประจำโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ ( ด่านขุนทด , สีคิ้ว )
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
 JAVA Developer
Programming Writing / Frameworks: JAVA / Spring, Struts framework
Minimum 2 years of experiences and background in Software Development
Keen to learn new technologies and new business
IT One-stop Services and Solutions Background will be an advantage
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ผู้ช่วยพยาบาล (ICU ,ER , OPD ,ไตเทียม , ผช.นักกายภาพบำบัด , ผช.นักรังสี )
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
สามารถปฏิบัติงานการบริการผู้ช่วยเหลือการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพ
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 จนท.สนง.กรรมการบริหาร (ประสานงาน)
เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว เปืดใจเรียนรู้งาน
ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน สามารถเก็บความลับได้ดี
มีอัธยาศัยดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานวันหยุดได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
ถ้าสะดวกมาเขียนใบสมัครที่โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ประจำพื้นที่เขตวังทองหลาง)
อายุ 25- 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้าน ขนส่ง/Express
มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานคลังหรือผู้ช่วย อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft excel และ การส่ง e-mail
มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด / Shopee Xpress (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 Logistics Operations Support (Costing)
วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านบัญชี การเงิน ในบริษัทโลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, หรือ Express
สามารถทำงานเป็นทีมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
มีความสามารถในการวิเคราะห์สูง - มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
สามารถใช้ Spreadsheets อย่างเชี่ยวชาญ (Excel, GG Sheet)
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ดี
บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด / Shopee Xpress (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 Logistics Operations Support (Improvement)
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์สายงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด / Shopee Xpress (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 Hearing Device Technician (ช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง)
สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี
สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 Telesales & Telemarketer
เพศ หญิง อายุ 23-26 ปี
จบปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
ยินดีรับเด็กจบใหม่ (ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สนุกกับการพูดคุยและพบปะผู้คน
สามารถจับประเด็นและใจความสำคัญในการสื่อสารได้ดี
มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้ตามที่ commit ไว้
มีความกระตือรือร้น และตื่นตัวในการทำงาน พร้อมเจอกับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ
บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จํากัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัด นครพนม
ปริญญาตรี ทุกสาขาจบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้
สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 Network Engineer
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 21-27 ปี
ประสบการณ์ด้าน IT 0-2 ปี
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีความรู้พื้นฐานด้านเครือข่าย, OSI 7 Layer, TCP/IP, ISP และ Network Topology
มีความรู้พื้นฐานในการตั้งค่า Router and Switch
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Routing Protocol เช่น Static Route, OSPF, BGP
สามารถทำงานเป็นกะได้ 9:00-18:00 (shift 1 : Office) ,18:00- 02:00 (shift 2 : WFH)
มีความกระตือรือร้น , มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
IT-Able Innovation
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 Receptionist / พนักงานต้อนรับ
วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเจ้าหน้าที่อบรมงานให้
เพศหญิง ชาย อายุ20-40 ปี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ สุภาพ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สามารถทำงานเป็นกะได้ หากพร้อมเริ่มงานก็ สามารถเริ่มงานได้ทันที
บริษัท พงศ์กิจพัฒนา (2005)จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน)
ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้คล่องแคล่ว (HSK 6 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า)
มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถไปทำงานหรือธุระที่มอบหมายนอกสถานที่ได้
มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความคล่องแคล่ว มีความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล
มีความสามารถในการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
IT-Able Innovation
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบภายใน
เพศชาย - หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3- 5 ปี
ชอบการเรียนรู้ มีไหวพริบและละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบสูง ขยันอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีการสื่อสารชัดเจนและมีทัศนคติดีต่อวิชาชีพ
สามารถจัดการงานได้ภายใต้สถานการณ์กดดัน
มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ตรวจสอบบริษัทฯ ประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประกันวินาศภัย
เพศชาย/หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมหรือเป็นวิทยากรในบริษัทประกันวินาศภัย อย่างน้อย 2-3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออกและมีทักษะด้านการสื่อสาร
สามารถเริ่มงานได้ทันที
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
เพศชาย หรือ หญิง
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ด้านการทำงบการเงินรวม และ ด้านภาษีอากร
มีความคล่องตัวในการทำงานและทักษะการประสานงานที่ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
มีความชำนาญด้านโปรแกรม Express
INTERFAC GROUP Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565