หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า


  


 หางานในเขตภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
หางานกรุงเทพ เขตภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)
เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
ปวส หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาดีเยี่ยม
มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ
มีสุขภาพแข็งแรง
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ควบคุมรและประสานงานขนส่ง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Google Sheet
สามารถคุกับคนรถ และกล้าตัดสินใจ
ประสานงานกับคู้ค่าได้ ไม่ใช้อารมณ์ อดทน
มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน มีความยุติธรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณเกื้อกูล ทรานสปอร์ต
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานช่าง (นิสสัน สาขาสิรินธร/ปิ่นเกล้า)
เพศชาย อายุ 25-30 ปี
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป(ช่างยนต์)
มีประสบการณ์ช่างยนต์ ศูนย์บริการ 3-5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบกาณ์ช่างยนต์นิสสันพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้และทักษะเรื่องรถยนต์
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(Ford เพชรเกษม 77)
เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีประสบการณ์งานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ในธุรกิจรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ และรักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้าได้ดี
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
 Sales/Sales Supervisor (food ingredients)
ชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญในการขายวัตถุดิบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 2-5 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, วัตถุปรุงแต่งอาหาร
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล มีใบอนุญาติขับขี่และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน
บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 เมษายน 2566
 Oversea Purchasing Supervisor
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ /ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ(เน้นภาษาจีน) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีความชำนาญในงานจัดซื้อต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจในเอกสารต่างๆ
มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS Office/Internet
**ต้องมี HSK 4 ขึ้นไป
บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 18 เมษายน 2566
 วิศวกรโครงการระบบไฟฟ้า (PE-EE)
เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโครงการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
มี กว
*** สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ***
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
เพศหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
เคยทำงานขาย หรือ เคยเป็น PC มาก่อน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
มีใจรักงานด้านการบริการ กล้าแสดงออก
สามารถเริ่มงานได้ทันที
ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบทั้ง 2 เข็มแล้วและนำเอกสารมาใช้ประกอบการสมัครงาน
บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2566
 หัวหน้าประสานงานขาย
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงานสายตรง 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Word , Excel (ใช้งานได้ดี) ***สามารถใช้ Express ได้ดี***
เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
มีภูมิลำเนาในเขตที่บริษัท (เดินทางสะดวก)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับผิดชอบในหน้าที่
มีความรู้เบื้องต้นด้านงานบัญชี
มีความละเอียดรอบคอบด้านเอกสาร
สามารถตรวจสอบงานด้านเอกสารได้
สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 พนักงานขายเครื่องสำอางประจำห้าง(BA)
เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใจรักการบริการ การขาย
มนุษยสัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 พนักงานการตลาด (Marketing Brand)
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 พนักงานขาย-การตลาด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 พนักงานขายประจำ เขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เพศชาย/หญิง อายุ 24-36 ปี วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป การตลาด การขาย นิเทศน์ ฯลฯ
ต้องมีอัธยาสัยดี รักงานขาย
ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น ตั้งใจอยากมีอนาคตดี
มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถเป็นของตนเอง และมีใบขับขี่
มีบุคคลค้ำประกัน และ เงินประกันตน 10000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 MC ขายออนไลน์ ไลฟ์สด โซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือนิเทศน์ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
ขายสินค้าทางออนไลน์เป็น
ถ่ายรูปโพสสินค้าเป็น
มีบุคลิกชอบประชาสัมพันธ์ สามารถพูดไลฟ์สดได้
มีความตั้งใจทำงาน ไม่เกี่ยงงาน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ อดทนรักความก้าวหน้า
สามารถพูดคุยติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำเลียบด่วนรามอินทรา
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-30 ปี ไม่เกิน 35ปี
วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์
**หากสามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 หัวหน้าแผนกการตลาด
เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไปในระดับหัวหน้างาน
การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่อสาร การขาย
มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดถี่ถ้วน และมีความรอบคอบในการทำงานสูง
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความพยายามเรียนรู้และพัฒนาทักษะ และความรู้เรื่องการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ
มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการที่ดี(Project Management) และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7.มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์การ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง อ่าน พูด เขียน)
มีทักษะด้านการวิเคราะห์(Analytical Thinking),ทักษะการคำนวณ,ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวก
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD/EXCEL(PIVOT,VLOOKUP,IF)/POWERPOINT ได้ดี
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
1.เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี
มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รับฟังลูกค้า และสื่อสารกับผู้อื่นได้
สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันจันทร์ -วันเสาร์ได้
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
บริษัท ซี เจ คิว โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 กันยายน 2565
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบ (ชลบุรี)
เพศชาย อายุ 21-30 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. (สายช่าง)
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน
สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
มีที่พักอาศัยใกล้สำนักงานประจำไซท์ชลบุรี (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 สิงหาคม 2565
 ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
พ้นภาระทางทหาร
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีที่พักอาศัยในอำเภอเมืองระยอง และสามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง (บริษัทฯ ไม่มีรถรับ-ส่ง)
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 สิงหาคม 2565
 วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (PE-SN)
เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงในงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่คิดว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้
ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน
*** สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ***
มี กว
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทนแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565