ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management โดย JobSiam.com


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักและเทคนิค (Core and Technical Competencies)   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 5   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
ก.แรงงานรับแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวให้นายจ้าง   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคเหนือ)   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
เข็มขัดพยุงหลัง   
ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 60 หน้า