อัพเดท! HR Chapter ข้อมูล บทเรียนHR ยุคใหม่ | บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อัพเดทที่นี่ โดย JobSiam.com


หมวด   การคัดเลือกบุคลากร
กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโลกาภิวัฒน์   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์
นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี   


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
การสรรหาบุคลากร ( จำนวน  14  หัวข้อ )
การคัดเลือกบุคลากร ( จำนวน  43  หัวข้อ )
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( จำนวน  85  หัวข้อ )
การบริหารค่าตอบแทน ( จำนวน  72  หัวข้อ )
คำบรรยายลักษณะงาน ( จำนวน  20  หัวข้อ )
กฎหมายแรงงาน ( จำนวน  111  หัวข้อ )


ค้นหาข้อมูล :

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 26 หน้า