ดาวน์โหลดงาน HR (บริหารทรัพยากรมนุษย์)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง
หมวดหมู่ : ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ
ประเภท :
ขนาด : 126.50 Byte
Download : Download
รายละเอียด

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง

หมวดผลงาน   Key Performance Indicators


1 คุณภาพของงาน
2 ปริมาณงาน


 หมวดความสามารถและสมรรถนะ Key Competency Indicators
1 ความรู้หรือทักษะในสายวิชาชีพ
2 ทักษะการทำงานเป็นทีม
3 มนุษยสัมพันธ์
4 วินัยและความรับผิดชอบ
5 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ
6 จริยธรรมในการทำงาน
7 ความมั่นใจในตนเอง
8 ทักษะในการแก้ไขปัญหา
9 ทักษะในการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
10 ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานและการเจรจาต่อรอง
11 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
12 จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
13 ทักษะในการตัดสินใจ
14 ความละเอียดรอบคอบ , ช่างสังเกต
15 ทักษะในการบริการลูกค้า
16 จิตสำนึกด้านคุณภาพ
17 ภาวะผู้นำ
18 ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
19 ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
20 ความสามารถในการติดตามงาน
21 ความสามารถในการมอบหมายงาน
22 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
23 ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
24 ทักษะในการสอนงาน
25 จิตสำนึกด้านต้นทุน
26 ทักษะในการสร้างแรงจูงใจ
27 ความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
28 ทักษะในการให้คำปรึกษา
29 ทักษะในการทำให้กระจ่าง

 


30 ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
31 ความสามารถในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
32 ทักษะในการรับฟังความคิดเห็น
33 ทักษะในการนำเสนอ
34 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการพยากรณ์แนวโน้ม
35 ทักษะในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

บริการพิเศษ เฉพาะผู้ใช้งาน ลงประกาศงาน Jobs Express 3 - 12 (3เดือน-12เดือน ไม่จำกัด)
สามารถโหลด เอกสารสำหรับงาน HR โดยเฉพาะ ไม่จำกัด!! ตลอดเวลาใช้งานค่ะ
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง | แบบฟอร์ม HR (VIP) โดย JobSiam.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน สมัครงาน คุณภาพ , ดาวโหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ , ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง , โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPI) ทุกตำแหน่ง
.หมายเหตุ : ทางทีมงานจะพัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอ และเน้นสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

บริหารทรัพยากรมนุษย์

-

สังคมออนไลน์

 

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
02-279-0-466 | 08-8881-6100
ฝ่ายขาย : sale@jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.