ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม HR | แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.comระบุ คำค้น :

เอกสาร HR 5 อันดับล่าสุด
 
 
 
 
 ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ
เอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม ต่างๆ
จำนวน 116 ไฟล์


ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง
เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง
ตัวอย่างเอกสาร ด้านการสรรหา/ว่าจ้าง ใบสมัครงาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ
จำนวน 64 ไฟล์


ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์
เอกสาร แรงงานสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ แบบประเมินต่างๆ
จำนวน 14 ไฟล์


ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน
เอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน
ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน แบบฟอร์ม ต่างๆ
จำนวน 11 ไฟล์


ตัวอย่างเอกสาร สวัสดิการ
เอกสาร สวัสดิการ
ตัวอย่างเอกสาร สวัสดิการ แบบฟอร์มต่างๆ
จำนวน 14 ไฟล์


ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ
เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ
ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ แบบฟอร์มต่างๆ
จำนวน 56 ไฟล์


อื่นๆ
ตัวอย่าง อื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานสำนักงาน
จำนวน 19 ไฟล์


เอกสารกฎหมาย ฎีกาแรงงาน ใหม่*
เอกสารกฎหมาย ฎีกาแรงงาน ใหม่*
ตัวอย่างข้อมูลเอกสารกฎหมาย ฎีกาแรงงาน ใหม่*
จำนวน 16 ไฟล์
ฎีกา คุ้มครองแรงงานฯ + ประมวลกฎหมายแพ่งฯ
- แนวปฏิบัติการบริหารแรงงานจากคำพิพากษาฎีกา
- คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน สำหรับองค์กร
จำนวน 0 ไฟล์
ฎีกา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
- แนวปฏิบัติการบริหารแรงงานจากคำพิพากษาฎีกา
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
- คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน สำหรับองค์กร
จำนวน 0 ไฟล์
ฎีกา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ
- แนวปฏิบัติการบริหารแรงงานจากคำพิพากษาฎีกา
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
- คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน สำหรับองค์กร
จำนวน 1 ไฟล์คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง

(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)