พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 60


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิคประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเทคนิคอุตสาหกรรม , ใบสมัครงานช่างซ่อมบำรุง ,ใบสมัครงานช่างเทคนิค
1. Maintenance Engineer
2. Electrical Engineer
3. Design Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ชัยภูมิ-ขอนแก่น-เลย-กาฬสินธ์ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซอมบำรุง
2. operation
3. QA,QC
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. inspection or NDT technique
2. QA Supervisor
3. Mechanical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำอาคาร
2. ช่างปะปา
3. ช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน หนองชุมแสงวิทยา
สาขา ม.6
ประสงค์ทำงานที่ สาทร'สีลม'บางกอกใหญ่'ธนบุรี อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์
2. ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3. งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่หรือเขตปทุมธานี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสาหกรรม
3. ควบคุมเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษา ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฟร์แมน
2. โฟร์แมนซ่อมบำรุง
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
2. ฝ่ายผลิต
3. ควบคุมและตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีอุตสหกรรมการเชื่อม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. ช่างเทคนิคแท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ช่างเครื่องแท่นขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทะเล อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ัหัวหน้างานแผนก
2. รองหัวหน้าแผนก
3. ช่างซ่อม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. ช่างเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ บางแสนชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างช่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสหกรรม
3. ช่างทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคเพชบูรณ์
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดระยอง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. oiler
2. oiler
3. oiler
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถ
2. ขับรถ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน ช่างกล ขส.ทบ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างคุมเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างช่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสหกรรม
3. ช่างทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคเพชบูรณ์
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดระยอง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานช่างซ่อมบำรุง ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานช่างเทคนิคอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เทคนิคอุตสาหกรรม , หาพนักงาน ช่างซ่อมบำรุง | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44364 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน