xml

พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 242


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งทนายความ,ทนายความ,นิติกรประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานกฎหมาย , ใบสมัครงานทนายความ ,ใบสมัครงานนิติกร
1. ทนายความ
2. เกียวกับกฎหมาย
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR
2. ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
3. call center
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่,บางบัวทองนนทบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานลูกจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูบนดอย
2. พนักงานธุรการ
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สาขา รัฐปะศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานกฎหมาย
2. นิติกร
3. ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี4ปี
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. พนักงานทั่วไป
3. เจ้าหน้าที่ทัวไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัททัวไป อายุ 81 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย
2. ฝ่ายบุคคล ประสานงาน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการบุคคล
2. พนักงานธุรการทั่วไป
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานกฎหมาย
2. งานธุรการ
3. งานบุคลากร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ประชาสัมพันธ์
3. บริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เกี่ยวกับกฏหมาย
2. นิติกร
3. ให้คำปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


  การศึกษาสูงสุด -
สถาบัน -
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและสมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น Ground staff
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
3. นักวิเคราะห์นโบายและแผน
  การศึกษาสูงสุด บัญฑิตศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ , ลำพูน อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทต่างๆ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา รัฐศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานเรียกร้องค่าสินไหมทดเเทน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานทนายความ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน กฎหมายซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานนิติกรอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง กฎหมาย , หาพนักงาน ทนายความ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง นิติกร

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44809 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน