JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 273


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,ภัตาคาร ร้านอาหารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงแรม , ใบสมัครงานท่องเที่ยว ,ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
1. มัคคุเทศก์
2. พนักงานท่าอากาศยาน
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sale and tour department
2. ticketting
3. marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การจักการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ประสานงาน
3. Reservation
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย สยาม
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสิร์ฟ
2. โรงเเรม
3. ขายของ จัดเรียงของ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เเม่กุวิทยาคม
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพระนคร อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป ( การตลาด )
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี สวนสยาม บึงกุ่ม สะพานสูง รามอินทรา อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การจัดการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไป
2. พนักงานเสริฟ์
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา 6
สถาบัน ตรอนตรีสินธุ์
สาขา ศิลป์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ รัชดา ห้วยขวาง ลาดพร้าว พระราม9 อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานร้านอาหาร งานโรงเเรมภายในครัว
2. งานธุรการ พนักงานบริษัท งานประสานงาน
3. งานธุรการโรงเรียน สถานศึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. leader
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานร้านอาหาร งานโรงเเรมภายในครัว
2. งานธุรการ พนักงานบริษัท งานประสานงาน
3. งานธุรการโรงเรียน สถานศึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 20 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การท่องเที่ยว
2. การบินภาคพื้นดิน
3. หน่วยงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
สาขา การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Passenger Services Agent
2. In Flight service agen
3. Ground Satety officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Passenger Services Agent
2. In Flight service agen
3. Ground Satety officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Passenger Services Agent
2. In Flight service agen
3. Ground Satety officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน
2. พนักงานCheck-in
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. GSA
2. Reception
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานท่องเที่ยว ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงแรมซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44857 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน