JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานบุคคลการบริหาร
3. MC พนักงานเชียร์สินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานธนาคาร
3. งานเลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน ชิโนรสวิทยาลัย
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ บางกอกน้อย ศิริราช อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ประสานงานต่างประเทศ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. ครูพี่เลี้ยง
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การเงิน- การธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา ระบบสารนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธรุการ
3. ออกบูธ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน รร.ยานนาเวศวิทยาคม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พัฒนาการ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. การขาย
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา สื่อสารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อ.ศรีราชา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ธุรการ
3. การบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานทั่วไป
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จอมทอง บางขุนเทียน บางบอล พระราม2 อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

2. ่-
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทรัพยากรมนุษย์
2. ธนาคาร
3. งานในออฟฟิส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประสานงาน
3. Support
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สาขา การขายการตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประสงค์ทำงานที่ ปลวกแดง มาบยางพร บ่อวิน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. พนักงงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดตรัง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เก็บเอกสาร
2. ฝ่ายผลิต
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สาขา พาณิชยกรรมเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44930 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน