พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 611


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานธนาคาร
3. งานเลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เสมียน
3. คีข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อ่อนนุช ประวศ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียน
2. ประชาสัมพันธ์
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สพล.สุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุโขทัย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทุกตำแหน่ง ตามความเหมาะสม
2. พนักงานบริหารงานทั่วไป
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. Call Center
3. ลูกค้าสัมพันธุ์
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญา
สถาบัน รร.พณิชยการสยาม
สาขา บริหาร (คอมพิวเตอร์)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ใกล้ๆ ย่าน บางพลัด ราชดำเนิน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยธุรการ
2. สโตร์
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตินปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราชสาส์น
สาขา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การเงินโรงพยาบาลสุรินทร์
3. พนักงานห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญฯาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานสำนักงาน
3. งานสโตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานบันทึกคีย์ข้อมูลประสานงาน
3. การเลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัยตรัง
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน ปัตตานี ยะลา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การเงิน- การธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บริการลูกค้าทั่วไป
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อ้อมใหญ่ อ้อมน้อย อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานด้านบริการ
  การศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดชลบุรี อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ขอนแก่น - มหาสารคาม อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการทั่วไป
2. งานธุรการทั่วไป
3. การบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ประสานงาน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin)
2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน)
3. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่างฯ มทร.รัตนโกสินทร์.
สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
2. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ซานโตรินี่ ชะอำ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งาน 44468 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127766 คน