JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. จป.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี, อยุธยา อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. ฝ่ายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท์
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. การตลาด-การขาย
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางเขน และที่อื่นๆ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็HR&GA Supervisor
2. Personnel Asst Manager
3. Welfare Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เงินเดือนค่าจ้าง
2. สรรหาว่าจ้าง
3. ธุรการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
สาขา การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี (อมตะนคร) อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน ม.ราคำแหง
สาขา การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Manager
2. HRD Specialist/Senior
3. HR Supervisor/Senior
  การศึกษาสูงสุด Master\'s Degree
สถาบัน Ramkhamhaeng University
สาขา Human Resource Development
ประสงค์ทำงานที่ Phranakhon Si Ayutthaya อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ เขต บางกะปิ ลาดพร้าว ห้วยขวาง รัชดา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)
3. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ฝ่ายการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ็HRM
3. HRD
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดดารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ นวนคร. ปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การขาย
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา บริหารทรัพยากรย์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ได้หมด อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการฝ่ายบุคคล
2. พนักงานOffice
3. พนักงานฝ่ายต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44857 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน