JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 80


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างยนต์,ช่างยนต์,ช่างโลหะประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานช่างกล , ใบสมัครงานช่างยนต์ ,ใบสมัครงานช่างโลหะ
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขับรถ
3. พนักงานเซอร์วิสหลังการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเชื่อม
2. ช่างประกอบ
3. ช่างตัดเหล็ก
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนางรอง
สาขา ช่างเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงาน
2. หัวหน้า
3. ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
สาขา เทคนิคยายยนตร์
ประสงค์ทำงานที่ ก.ท.ม อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. ควบคุมเครื่องจักร
3. ทุกต่ำแหน่งงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สาขา ช่างเทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานเชื่อม6G
2. เชื่อมแก๊ส
3. เชื่อมไฟ้ฟ้า
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ควบคุมเครื่องจักร
2. ช่อมเครื่องจักร
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมแหลมฉบัง อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเชื่อม
2. เชือม
3. ประกอบ
  การศึกษาสูงสุด มต้น
สถาบัน ก.ศ.น
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเครื่องยนต์
2. ควบคุมเครื่องจักรกล
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร. อีสาน (กาฬสินธุ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างติดตั้ง
2. บริการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคนิคหนองคาย
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถบัส
2. ขับรถตู้
3. ขับรถเก๋ง
  การศึกษาสูงสุด ม. 3
สถาบัน ร. ร. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สาขา เบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่บ้านมากที่สุด อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สาขา ยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ผลิต
3. QC
  การศึกษาสูงสุด อาชีวศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. พนักงานฟ่ายผลิต
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน ว.ก พยัคฆภูมิสัย
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม บ่วิน อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับโฟร์คลิฟ
2. คลังสินค้า
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วท.เทคนิคจุฬาภรณ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. การ์ดผับ
2. การ์ดผับ
3. การ์ดร้านเหล้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและนนทบุรี อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานแท่นขุดเจาะกลางทะเล
2. ช่างซ่อมบำรุงประจำแท่นขุดเจาะ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส. 2
สถาบัน เทคนิคขอนแก่น
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ทะเล อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างประกอบ
3. ช่างยนต์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิยมอุตสาหกรรมไฮเทค อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างแอร์
2. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
3. ช่างสุขาภิบาล
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนแม่ต่ำกลาง
สาขา สามัธ
ประสงค์ทำงานที่ ฝั่งธนเขตยางแค อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเครือง
2. ซ่อมบำรุง
3. งานด้านคาร์แคร่
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน สงขลาเทคโนโลยี
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา ภูเก็ต อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างรับเหมา
3. ช่างทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน เหมืองแบ่งวิทยาคม
สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ บางแค อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานช่างยนต์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ช่างกลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานช่างโลหะอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ช่างกล , หาพนักงาน ช่างยนต์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างโลหะ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44930 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน