ค้นหางานประกาศรับสมัครงาน  :
 
กลุ่มงาน : 
Find the job
ประเภทธุรกิจ : 
that's right for you.
ภาค : 
As the #1 source for hourly and part-time jobs,
จังหวัด : 
we connect job seekers with more than 100,000 active job
เขต : 
listings from top employers across the country.
วันที่ลงประกาศ : 
listings from top employers across the country.
คำค้น : 
( HR, Sale, เลขา, ธุรการ)
 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3
เก็บหน้านี้ไว้!
  


 ตำแหน่งงานทั่วไทย : หางานโรงงาน , หางานการผลิต , หางานควบคุมคุณภาพ
หางานโรงงาน, หางานการผลิต, หางานควบคุมคุณภาพ | หาคน หางาน คุณภาพ JOBSIAM.COM , งานโรงงาน, งานการผลิต, งานควบคุมคุณภาพ , รับสมัครงานโรงงาน, รับสมัครงานการผลิต, รับสมัครงานควบคุมคุณภาพ
หางานQA Officer QA Officer
    - จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี, วิศวะเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใกล้เคียง
    - หากมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ , โปรแกรม Microsoft office และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
    - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
    - มีความละเอียด รอบคอบ

บริษัท ฮูทามากิ(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2557
หางานพนักงาน ออกแบบ และเขียนแบบ Auto CAD พนักงาน ออกแบบ และเขียนแบบ Auto CAD
    อายุระหว่าง 20 - 24 ปี
    วุฒิการศึกษา ปวส. / ปวช. สาขาเครื่องกล เขียนแบบ
    มีประสบการณ์ 2-5 ปี มีความขยัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
    สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
    สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad 2 D ได้ในขั้นดีมาก

นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2557
หางานQA Technician QA Technician
    -อายุไม่เกิน 21-27 ปี
    -วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ช่างยนต์
    -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel ได้
    -มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคุณภาพ
    -มีความขยัน สามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้

นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2557
หางานเจ้าหน้าที่ IE วิศวอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ IE วิศวอุตสาหการ
    ไม่จำกัดเพศ
    วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหการ
    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   
   

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2557
หางานPlanning Officer Planning Officer
    - Bachelor degree in Statistic,Printing Technology or related field.
    - 1-2 years experience in planning.
    - Experience in manufacturing firm will be advantage.
    - Good command in English and PC skill.
   

บริษัท ฮูทามากิ(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2557
หางานผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก
    ชาย/หญิง อายุ 32 - 36 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการการควบคุมการฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO/TS 16949 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ เข้าใจระบบ KANBAN สามารถทำงานกะกลางคืนได้ สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตังเอง
   
   
   
   

บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2557
หางานQA-QC Auditor QA-QC Auditor
    วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน โลหะวิทยุ ช่างเชื่อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโรงงาน 3-5 ปี เพศชาย อายุ 25-30 ปี สามารถสื่สารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
   
   
   
   

Waste Management Siam Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2557
หางานQA/QC(Foreman/leader) QA/QC(Foreman/leader)
    เพศชาย - หญิง อายุ 28-35 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านคุณภาพ 1 - 2 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือล้นในการทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกม word,excell และโปรมแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ (Quality Management System ISO 9000,14000)อย่างน้อง 1-2ปี สามารถอ่านแบบ Drawing ได้
   
   
   
   

บริษัท ไทยโตโยโฟม อีสเทอร์น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มีนาคม 2557
หางานรองหัวหน้าแผนกในสายการผลิต รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิต
    เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ,เทคนิคการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มีนาคม 2557
หางานผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน
    ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรม MBA ประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวการทำงานด้านโรงงาน มีความรู้เรื่องเครื่องจักร ดี พอสมควร สามารถควบคุมการทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มีนาคม 2557
หางานหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
    เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ และเข้าใจระบบคุณภาพต่าง ๆ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมการทำงานเป็นทีมได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มีนาคม 2557
หางานQA Foreman ประจำโรงงานองครักษ์   QA Foreman ประจำโรงงานองครักษ์
    ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในโรงงานแปรรูปอาหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้ เข้ากะได้, ,หอพัก มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, IFS, BRC
   
   
   
   

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มีนาคม 2557
หางานหัวหน้าแผนกผลิต หัวหน้าแผนกผลิต
    เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ , หรือสาขาอื่นฯ แต่ต้องมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอพลาสติก มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้าแผนกอย่างน้อย 3 - 5 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ , มีทักษะในการบริหารงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ระบบมาตราฐานคุณภาพต่างๆ ( ISO )
   
   
   
   

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มีนาคม 2557
หางานTechnical Sales Engineer Technical Sales Engineer
    • Thai male, age 24 - 28 years old. • Exempted from military service. • Bachelor's degree in Electrical/Mechanical Engineering or related field. • At least 1 - 2 years of work experience in electrical and control. • Experience in working in HVAC system and BMS is of advantage. • Good command of spoken & written English. • TOEIC score 550+. • Computer literate, MS office proficiency. • Self learning, hard working and having self-motivation. • Able to work independently under pressure circumstances. • Able to go to foreign countries • Own car
   
   
   
   

BELIMO Actuators Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 มีนาคม 2557
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)
    วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถเข้ากะได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
   
   
   
   

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มีนาคม 2557
หางานกรวางแผนการผลิต (โรงงานบางปะอิน) กรวางแผนการผลิต (โรงงานบางปะอิน)
    เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย1 ปี สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad /SOLID WORK ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2557
หางานQuality Assurance Analyst (Chemist)  Quality Assurance Analyst (Chemist)
    Male , Female 27-35 years old, Thai nationality Graduate of Bachelor of Science in Chemistry only 3-5 years experiences in Chemistry Willing to be assigned in any section of the quality assurance organization Can communicate in English Hard working Good interpersonal skill, Dynamic, Positive thinking Can working in Shift Hard working
   
   
   
   

San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2557
หางานหัวหน้างานฝ่ายผลิต หัวหน้างานฝ่ายผลิต
    เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตอย่างน้อย 1-2 ปี มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กุมภาพันธ์ 2557
หางานQA STAFF QA STAFF
    เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ใช้เครื่องมือวัดได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เขียนภาษาอังกฤษได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
   
   
   

Toyo Seikan (Thailand)Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 7 อัตรา
ประกาศงาน 26 กุมภาพันธ์ 2557
หางานQA Spec & Measurement QA Spec & Measurement
    เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดและทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพและสรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เขียนภาษาอังกฤษได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
   
   
   

Toyo Seikan (Thailand)Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กุมภาพันธ์ 2557

คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศตำแหน่งงานว่างโรงงาน อยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างการผลิต ซึ่งมีข้อมูลตำแหน่งงานว่างควบคุมคุณภาพ อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา
Job Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?


ลงทะเบียนประกาศงาน ที่นี่


ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


Jobs Ads
Job Advertising
Jobs Ads
พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


จ๊อบสยาม ดอทคอม

หมายเลขผู้เสียภาษี:

หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์
อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

เว็บสมัครงาน หางาน

หางาน ฝากประวัติ คลิก!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin@jobsiam.com